- Uncategorized

Min åsikt i klimatdebatten

Existerar klimatkrisen?

Att vara provocerande är något som ligger mig varmt om hjärtat 1). Så därför kastar jag ur mig ett kanske inte riktigt politiskt korrekt budskap eller kanske fråga snarare; finns det en klimatkris?

Vad är egentligen en klimatkris? Du skulle nog svara att det är precis vad vi upplever just nu, extrem värme och torka men också intensiva regn och naturkatastrofer, låt vara på olika platser på vår jord. Så då har vi alltså en klimatkris? Eller, kanske du tycker annorlunda?

Nja riktigt så enkelt är det inte. Min mening är att man faktiskt måste fundera på  de s.k. Milankovich-cyklerna, se Nationalencyklopedin Milanković-cykler – Uppslagsverk – NE.se Jordaxeln har ju genom årmiljonerna förändrats något. Och det skulle  kunna förklara åtminstone en del av de variationer som klimatet har genomgått i alla tider, kanske t.o.m. i cykler. Jag är ingen klimatskeptiker, men vill inte heller utesluta att det förekommer genom årmiljonerna fullt naturliga klimatvariationer på vår jord. Milankovich-cyklerna hävdas ju påverka instrålningen av solljus mot jorden och har därför sannolikt haft en mer avgörande betydelse för planetens klimat än vad många hävdar,

”Global warming” är ju det som är på tapeten just nu, dvs. tesen om att människans ökade koldioxidutsläpp ökar den s.k. växthuseffekten. Här finns många forskningsrapporter som styrker att det är de ökade utsläppen som spär på växthuseffekten och därmed påverkar klimatet på jorden med omfattande katastrofala följder för mänskligheten om man inte lyckas bromsa temperaturhöjningarna genom att reducera koldioxidhalten på jordklotet.

Det är således de ökade halterna av koldioxid i luften som uppenbarligen är det stora problemet.

Men man ska inte förglömma at det finns det som hävdar motsatsen, att det inte finns någon klimatkris och att det rent av bara finns en svag koppling mellan koldioxid och temperatur . Det kan mycket väl vara sant men tidigare höga halter i den geologiska historien har säkerligen haft betydelse för hur livet gestaltade eller utvecklade sig då på jorden. Men då måste man komma ihåg att det då, förhundratals miljontals år sedan inte fanns någon mänsklig aktivitet på vår planet som kunde uppfatta förändringar. Och det är säkerligen så att, höga koldioxidhalter, stigande temperatur med därav följande klimatförändringar, har en mycket större påverkan på mänskligheten och vår civilisation och med effekter på vårt leverne, växt- och djurliv  än vad höga koldioxidhalter möjligen hade på livet som det gestaltade sig för mycket länge sedan, detta beroende på att det då inte fanns högt stående organismer (om nu människan är en sådan) som förstod innebörden av vad som hände i anslutning till  naturkatastrofer. Så visst hotas vi av den globala uppvärmning och vi bör göra vad vi kan för att minska den.


  1. Ett försök att provocera klimatskeptiker.

About Smaskolan

Read All Posts By Smaskolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *